Předpisy - autorská práva

Předpisy
využívat informační a reklamní materiály umístěné v internetovém obchodě www.partypal.pl

 

 Účelem těchto předpisů (dále jen Nařízení) je vymezení podmínek pro použití informačních a reklamních materiálů, jako jsou fotografie produktů, texty, grafiky a loga a další materiály nebo jejich fragmenty (dále jen Materiály), zveřejněné v internetovém obchodě, běží na adrese: www.partypal.pl (dále jen Web).

je vlastníkem webu Tentu Global Sp. z o. o se sídlem ve Varšavě (00-682) na ul.Hoża 86/410zapsána do rejstříku podnikatelů Okresním soudem pro hlavní město Varšava ve Varšavě, 0000986876. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: XNUMX, NIP: 9542843231 (dále jen Party Pal).

 

I. Obecná ustanovení

 1. Tentu Global má všechna vlastnická autorská práva a související práva k ochranné známce Party Pal, logům a fotografiím produktů a dalším materiálům zveřejněným na webových stránkách.
 2. Použití materiálů (celkem nebo jejich částí) je možné pouze za podmínek stanovených v Pravidlech.
 3. Použití Materiálů je povoleno pouze registrovaným a ověřeným podnikatelům (dále jen Zákazníci), kteří nakoupili na Webu nebo v kamenném obchodě provozovaném Tentu Global.
 4. Zákazník, který má právo používat Materiály, nemá právo je zpřístupňovat jiným subjektům. Výjimkou jsou Zákazníci, kteří jsou distributory produktů Tentu Globalkteří mají právo materiály dále sdílet za předpokladu, že třetí strany dodrží podmínky Předpisů.
 5. Tentu Global si vyhrazuje právo kdykoli odvolat souhlas s použitím Materiálů, což s sebou nese povinnost okamžitě přestat používat.

 

II. Pravidla pro používání materiálů umístěných na webových stránkách 

 1. Zákazníci oprávněni používat Materiály podle Předpisů mohou Materiály používat bezplatně.
 2. Zákazníci mají právo používat produktové fotografie umístěné na produktových kartách Webu a fotografie umístěné ve formě bannerů.
 3. Je zakázáno používat fotografie obsahující vyobrazení modelek.
 4. Zákazníci, kteří jsou oprávněni používat materiály, je mohou používat zcela nebo částečně. Je však zakázáno upravovat a vyvíjet Materiály, jakož i kombinovat Materiály s jinými materiály.
 5. Materiály mohou být zákazníky použity v internetových obchodech, na sociálních sítích a v letácích pro informační a reklamní účely.

 

III. Závěrečná ustanovení

 1. Způsob použití Materiálů spolu s jakýmikoli doprovodnými jinými materiály nebo informacemi nesmí porušovat platné zákony, dobré mravy a dobré jméno a image Strany. Kamarád.
 2. Je zakázáno používat Materiály k ilustraci nebo reklamě produktů, které nebyly zakoupeny Tentu Global.
 3. Použití materiálů způsobem, který je v rozporu s Nařízeními, bude považováno za porušení práv Tentu Global a bude mít za následek právní odpovědnost na základě obecně platných zákonů, zejména zákona o autorském právu a právech souvisejících.
 4. Zákazník, který má v úmyslu použít Materiály umístěné na Webu, je povinen se s těmito Pravidly předem seznámit.
 5. Tentu Global si vyhrazuje právo tato Pravidla kdykoli změnit. Změněné předpisy jsou účinné od okamžiku zveřejnění na webových stránkách www.partypal.pl.

         

        Pravidla vstupují v platnost dne 06.12.2022.