Vrácení a reklamace

Vrací se

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů bez udání důvodu.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy kupující převzal zboží nebo kdy se zboží ujala třetí osoba jiná než dopravce a určená přednostním kupujícím;
 3. Aby mohl kupující právo na odstoupení od smlouvy uplatnit, musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího prostřednictvím údajů uvedených v Řádu v sekci Kontakt s obchodem jednoznačným prohlášením (např. dopis zaslaný poštou nebo informace zaslané e-mailem).
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby kupující zaslal zboží zpět před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 5. Vrácení se provádí na základě faktury vystavené prodávajícím.
 6. Odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na podnikatele provozující podnikatelskou činnost, kteří mají práva spotřebitele.

   

  Stížnost 

  1. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je zcela nové, bez fyzických a právních vad.
  1. V případě vady zboží zakoupeného u Prodávajícího má Zákazník právo na reklamaci dle ustanovení občanského zákoníku.
  1. Reklamace je třeba nahlásit do 1 měsíce od data převzetí zboží e-mailem na e-mailovou adresu: shop@partypal.pl
  1. Stížnost musí obsahovat následující:
  • jméno a příjmení
  • údaje o firmě (jméno, adresa, daňové identifikační číslo)
  • e-mail, telefonní číslo
  • číslo objednávky / faktury
  • datum přijetí objednávky
  • symbol a množství inzerovaného zboží
  • podrobný popis vady zboží s fotodokumentací
   1. Na reklamaci prodávající odpoví neprodleně, nejpozději do 14 dnů. O výsledku reklamace bude kupující informován e-mailem.
   1. Náklady na expedici inzerovaného zboží po dohodě s prodávajícím o jeho nezbytnosti hradí kupující. Po schválení reklamace budou náklady kupujícímu vráceny.

   2. Zboží vrácené v rámci reklamačního řízení zašlete na adresu: Aleja Krakowska 1a, 05-552 Wola Mrokowska s poznámkou „Reklamace“.

   3. Odchylky v kvalitě, barvě, velikosti, povrchové úpravě atd., které jsou komerčně přijatelné a/nebo technicky nevyhnutelné, nejsou oprávněným důvodem k reklamaci.