Předpisy

Předpisy

 

Obecná ustanovení 

 1. Tato Pravidla definují pravidla pro používání internetového obchodu dostupného na www.partypal.pl
 2. Online sklad Party Pal provozuje společnost: 

  Tentu Global Sp. z o. o
  Svatý. Hoża 86/410
  00-682 Varšava
  DIČ: 9542843231
  Oblast: 522645313

 3. Partypal.pl provozuje velkoobchod s produkty.
 4. Používání Internetové platformy je možné pomocí počítačového vybavení (mobilních zařízení) s přístupem na internet, prostřednictvím webového prohlížeče.
 5. Ceny uvedené v Obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a jsou netto cenami bez DPH. Ceny nezahrnují náklady na dodání Zboží.

 

Kontakt s obchodem

 

 1. Adresa prodávajícího: ul. Aleja Krakowska 1a, 05-552, Wola Mrokowska
 2. E-mailová adresa prodávajícího: shop@partypal.pl
 3. Telefonní číslo prodávajícího: +48 516 106 398
 4. Zákazník může komunikovat s Prodávajícím prostřednictvím adres a telefonních čísel uvedených v těchto pravidlech.

 

objednávka

 

 1. Logistické minimum - první objednávka min. 500 PLN. síť.
 2. Objednávání produktů v sortimentu Obchodu je možné po vytvoření účtu.
 3. Obsah internetového skladu partypal.pl nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964, a proto zadání objednávky kupujícím neznamená okamžité uzavření smlouvy. Vyplněním objednávkového formuláře kupující podává nabídku ke koupi konkrétního produktu.
 4. Prodávající se na základě Smlouvy uzavřené výše uvedeným způsobem zavazuje vyřídit Objednávku v souladu s obsahem akceptovaným Prodávajícím.
 5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující obdrží prohlášení prodávajícího o přijetí objednávky zadané kupujícím.
 6. Odesláním objednávky souhlasíte s ustanoveními Pravidel.

   

  Způsoby plnění objednávky, doručení a platby

   

  1. Objednané produkty jsou zasílány prostřednictvím kurýrní společnosti. Prodávající neručí za způsob a včasné doručení produktů kurýrní společností.
  2. Zákazník může využít následující způsoby doručení:
  • Doručení kurýrem
  • Osobní odběr v sídle společnosti v její otevírací době
       3. Zákazník může použít následující způsoby platby:
  • Na dobírku kurýrovi
  • Platba v hotovosti při osobním odběru zboží
  • Pomocí platební platformy – odkaz na platbu:
        Visa
        Visa Electron
        MasterCard
        Elektronická karta MasterCard
        Maestro

    

   1. Pokud se rozhodnete platit prostřednictvím platební platformy, subjektem poskytujícím online platební služby je Autopay SA
   2. Podrobné informace o způsobech doručení a způsobech platby naleznete na stránkách obchodu v záložce "Náklady na doručení a platbu".
   3. V případě nutnosti vrácení peněžních prostředků prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, ledaže spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné náklady.
   4. Doba zpracování objednávky se počítá od okamžiku získání kladné autorizace platby.

    

   Odstoupení od smlouvy

    
   1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů bez udání důvodu.
   2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy kupující převzal zboží nebo kdy se zboží ujala třetí osoba jiná než dopravce a určená přednostním kupujícím;
   3. Aby mohl kupující právo na odstoupení od smlouvy uplatnit, musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího prostřednictvím údajů uvedených v Řádu v sekci Kontakt s obchodem jednoznačným prohlášením (např. dopis zaslaný poštou nebo informace zaslané e-mailem).
   4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby kupující zaslal zboží zpět před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
   5. Vrácení se provádí na základě faktury vystavené prodávajícím.
   6. Odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na podnikatele provozující podnikatelskou činnost, kteří mají práva spotřebitele.

     

   Stížnosti

    

   1. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je zcela nové, bez fyzických a právních vad.
   2. V případě vady zboží zakoupeného u prodávajícího má kupující právo na reklamaci a uplatnění reklamace v rámci záruky dle ustanovení občanského zákoníku.
   3. Reklamaci je třeba uplatnit do 1 měsíce od data převzetí zboží e-mailem na následující e-mailovou adresu: shop@partypal.pl
   4. Stížnost musí obsahovat následující:
   • název
   • údaje o firmě (jméno, adresa, daňové identifikační číslo)
   • e-mail, telefonní číslo
   • číslo objednávky / faktury
   • datum přijetí objednávky
   • symbol a množství inzerovaného zboží
   • podrobný popis vady zboží s fotodokumentací

        5. Kupující může při využití záruky za podmínek a ve lhůtách uvedených v občanském zákoníku: 
   • Odeslat prohlášení o snížení ceny
   • V případě podstatné vady - podat odstoupení od smlouvy
   • Vyměňte poptávku za věc bez vad
   • Požádejte o odstranění vady
   6. Prodávající odpoví na reklamační požadavek neprodleně, nejpozději do 14 dnů. O výsledku reklamace bude kupující informován e-mailem.
   7. Náklady na dopravu reklamovaného zboží po dohodě s prodávajícím o jeho nezbytnosti nese kupující. Po kladném posouzení reklamace budou tyto náklady kupujícímu vráceny.
   8. Zboží vrácené v rámci reklamačního řízení zašlete na adresu: Aleja Krakowska 1a, 05-552 Wola Mrokowska s poznámkou „Reklamace“.
   9. Odchylky v kvalitě, barvě, velikosti, povrchové úpravě atd., které jsou obchodně přijatelné a/nebo technicky nevyhnutelné, nejsou oprávněným důvodem k reklamaci.

     

     Osobní údaje v internetovém obchodě

     

    1. Správcem osobních údajů poskytnutých Kupujícím při využívání Obchodu je Prodávající. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Prodávajícím - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů - naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti obsažené v obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů – „GDPR“.
    2. Osobní údaje zákazníků shromážděné správcem prostřednictvím online obchodu jsou shromažďovány za účelem realizace kupní smlouvy, a pokud zákazník souhlasí - také pro marketingové účely.
    3. Příjemci osobních údajů zákazníků online obchodu mohou být:
    4. V případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá způsob doručení kurýrem, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému přepravci nebo zprostředkovateli provádějícímu přepravu na žádost Správce.
    5. Zákazník má právo na přístup k jejich údajům a jejich opravu.
    6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených v předpisech nezbytných k uzavření kupní smlouvy má za následek nemožnost tuto dohodu uzavřít.

     

     Závěrečná ustanovení

    1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu se uzavírají v polštině
    2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Pravidel z důležitých důvodů, tj. Ze změn v zákonech, změn v platebních a dodacích metodách - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují implementaci ustanovení těchto Pravidel. O každé změně bude Prodávající informovat Zákazníka nejméně 7 dní předem.
    3. Prodávající si vyhrazuje právo:
    • stažení jednotlivých produktů z internetové platformy
    • změny cen produktů na internetové platformě
    • zavádění nových produktů na internetovou platformu
    4. V záležitostech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník; zákon o poskytování elektronických služeb; zákon o právech spotřebitele, zákon o ochraně osobních údajů; zákon o autorském právu a právech souvisejících.